มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Home > Registration

ลงทะเบียน

ข้อมูลการสมัครสมาชิก

ประเภทสมาชิก: *
  สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ให้ใช้ ชื่อล็อกอิน และ รหัสผ่าน ของมหาวิทยาลัย
ชื่อล็อกอิน *
กำหนดรหัสผ่าน *
ยืนยันรหัสผ่าน *
ชื่อ: *
นามสกุล:
ชื่อเล่น: * (ใช้แสดงที่หน้า SocialNet)
หน่วยงาน/คณะ: *
เบอร์โทรศัพท์:
อีเมล์: *
   

ข้อมูลสมาชิกเพิ่มเติม

ที่อยู่ปัจจุบัน:
วัน-เดือน-ปี เกิด:   แสดงวันเกิดในหน้า Profile
เบอร์โทรศัพท์มือถือ:
รูปภาพแสดง: (ไฟล์ *.jpg, *.gif, *.png ขนาดไม่เกิน 300 kb)