มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
บุคคลทั่วไป  นักศึกษา   บุคลากร  ศิษย์เก่า   บุคคลทั่วไป  MORE
Login
ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน
Download | Link | Online Help |    

 
Home > News & Activity

โต๋ นักร้องร่วมสมัยผู้ขับร้องภาษาไทยชัดเจน

19 ตุลาคม 2552

คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้จัดโครงการรณรงค์การใช้ภาษาไทย สนองพระราชดำรัส การรู้จักภาษาไทยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยทำการพิจารณาศิลปินักร้องร่วมสมัย ที่สามารถขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงไทยประเภทอื่นๆ ซึ่งเลือกให้ โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพรได้ รับรางวัล นักร้องร่วมสมัยผู้ขับร้องภาษาไทยชัดเจน โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวราชาทินัตตามาตุ เป็นองค์ประธานมอบรางวัล ในวันที่ 28 มิถุนายน 2550 ณ วังสวนกุหลาบ


News & Activity
โต๋ นักร้องร่วมสมัยผู้ขับร้องภาษาไทยชัดเจน
MOU โครงการ U Network TV ของ Absolute Impact กับ ม. ราชภัฎสวนสุนันทา
ม.ราชภัฎสวนสุนันทาจับมือ สสวท. จัดประชุม ATCM ครั้งที่ 13 เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสอนคณิตศาสตร์
งานนิทรรศการแสดงศิลปกรรมสีน้ำและสื่อผสม "พอเพียง หัวใจ แห่งธรรมชาติ" โดย ศิลปินกลุ่มต้นน้ำ
 

 

 
© Suan Sunandha Rasabhat University All rights reserved.
Suan Sunandha Rasabhat University 1U-Thong Nok Road, Wachira, Dusit Bangkok 10300 Tel: 0-2243-2240-7 Fax: 0-2243-2248 Email: webmaster@sru.ac.th