มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
บุคลากร  นักศึกษา   บุคลากร  ศิษย์เก่า   บุคคลทั่วไป  MORE
Login
ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน
Download | Link | Online Help |    

 
Home > News & Activity

อธิการบดีเผยสวนสุนันทาต้อง E นิเทศศาสตร์

19 ตุลาคม 2552

  

คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชานิเทศศาสตร์ นำโดย อ.ดร.สมเดชรุ่งศรีสวัสดิ์ และผศ.สุรสิทธิ์วิทยารัฐ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ในสังกัดภาควิชานิทาศาสตร์รวมถึงอาจารย์ใหม่ ในสาขาวิชาAnimation and Multimediaและ สาขาวิชา New Media Broadcasting เข้าพบ รศ.ดร.ช่วงโชติพันธุเวช อธิการบดี เพื่อรับนโยบายการจัดการเรียนการสอนให้เป็น Electronic โดยอธิการบดีเผยว่า สาขาวิชาทั้งสองนี้เป็นสาขาวิชาที่เกิดขึ้นใหม่และ่กำลังเติบโตรวมถึงเป็น ที่นิยมในตลาดแรงงาน อีกทั้งยังเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน การทำงานในยุคปัจจุบันต้องใช้สื่อสมัยใหม่ที่เป็นระบบelectronic ซึ่งต้องนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและนี่จะเป็นการยกระดับสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้ก้าวล้ำนำสมัยอีกด้วย


News & Activity
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความ ยินดีที่จะขอนำเสนอหรือจัดหาหนังสือดีมีคุณค่าในราคาพิเศษ... สำหรับทุกท่านเพื่อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๓
อธิการบดีเผยสวนสุนันทาต้อง E นิเทศศาสตร์
อธิการบดีให้โอวาทนศ.ฝึกงานนิเทศศาสตร์เผยภูมิปัญญา
สถาบันราชภัฎสวนสุนันทาจัดศิลปะยามว่าง (Day Camp)
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ให้ทุนเดินทางเพื่อการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจประกันคุณภาพภายใน
รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา 70 ปี สวนสุนันทา
กิจกรรมหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา
 

 

 
© Suan Sunandha Rasabhat University All rights reserved.
Suan Sunandha Rasabhat University 1U-Thong Nok Road, Wachira, Dusit Bangkok 10300 Tel: 0-2243-2240-7 Fax: 0-2243-2248 Email: webmaster@sru.ac.th