มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
บุคลากร  นักศึกษา   บุคลากร  ศิษย์เก่า   บุคคลทั่วไป  MORE
Login
ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน
Download | Link | Online Help |    

 
Home > News & Activity

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความ ยินดีที่จะขอนำเสนอหรือจัดหาหนังสือดีมีคุณค่าในราคาพิเศษ... สำหรับทุกท่านเพื่อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๓

17 ธันวาคม 2552

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความ ยินดีที่จะขอนำเสนอหรือจัดหาหนังสือดีมีคุณค่าในราคาพิเศษ... สำหรับทุกท่านเพื่อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๓

นี้ โดยท่านสามารถสั่งจองหนังสือทุกชนิดตามความประสงค์ของท่าน ได้ที่ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัย


หนังสือที่ได้รับความนิยม ในขณะนี้คือ
ชุดหนังสือธรรมะ
พุทธทาสสอนธรรม
รอยยิ้มอิ่มปัญญา
มองแต่แง่ดีเถิด
ชุดหนังสือสารคดี/ ประวัติศาสตร์
ไกลบ้าน (รวมเล่ม ๑ ๒ และ ๓)
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ยังมีบริการของขวัญปีใหม่อื่นๆ อีกมากมาย เช่น สมุดบันทึก อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ... พร้อมบริการห่อของขวัญ...ฟรี !!

สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากทางศูนย์ฯ ครบ ๑๐๐ บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้จนถึง ๓๑ ธันวาคม๒๕๕๒ยังมีสิทธิ์ลุ้นจับรางวัล มากมายอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจทุกท่านสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ หนังสือของมหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามราย ละเอียด ได้ที่...ศูนย์หนังสือฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๑๖๐-๑๑๓๔ ถึง ๑๑๓๕ (ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)


News & Activity
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความ ยินดีที่จะขอนำเสนอหรือจัดหาหนังสือดีมีคุณค่าในราคาพิเศษ... สำหรับทุกท่านเพื่อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๓
อธิการบดีเผยสวนสุนันทาต้อง E นิเทศศาสตร์
อธิการบดีให้โอวาทนศ.ฝึกงานนิเทศศาสตร์เผยภูมิปัญญา
สถาบันราชภัฎสวนสุนันทาจัดศิลปะยามว่าง (Day Camp)
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ให้ทุนเดินทางเพื่อการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจประกันคุณภาพภายใน
รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา 70 ปี สวนสุนันทา
กิจกรรมหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา
 

 

 
© Suan Sunandha Rasabhat University All rights reserved.
Suan Sunandha Rasabhat University 1U-Thong Nok Road, Wachira, Dusit Bangkok 10300 Tel: 0-2243-2240-7 Fax: 0-2243-2248 Email: webmaster@sru.ac.th