มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
นักศึกษา  นักศึกษา   บุคลากร  ศิษย์เก่า   บุคคลทั่วไป  MORE
Login
ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน
Download | Link | Online Help |    

 
Home > News & Activity

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีและสุนันทาคอนเสิร์ต

3 กรกฎาคม 2552

สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้จัดทำโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีและสุนันทาคอนเสิร์ต” โดยวง Saxophone Quartet โดย Dr. Paul Bro และคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยแห่งรัฐอินเดียน่า มาเป็นวิทยากรในการอบรม ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๙.๐๐น.-๑๕.๐๐ น. ณ สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และร่วมชมคอนเสิร์ต ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐-๒๐.๓๐ น .ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สอบถามรายละเอียด ได้ที่
สาขาวิชาดนตรี โทร ๐๘๔-๐๐๘-๐๐๗๙ Fax ๐๒-๒๔๔-๘๙๑๒
E-Mail: poo_eieiei@hotmail.com


News & Activity
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจำ
ประกาศ โครงการสินเชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีและสุนันทาคอนเสิร์ต
การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2552
นักศึกษาชั้นปีที่1 ติดต่อขอรับusernameและpassword
 

 

 
© Suan Sunandha Rasabhat University All rights reserved.
Suan Sunandha Rasabhat University 1U-Thong Nok Road, Wachira, Dusit Bangkok 10300 Tel: 0-2243-2240-7 Fax: 0-2243-2248 Email: webmaster@sru.ac.th