มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
นักศึกษา  นักศึกษา   บุคลากร  ศิษย์เก่า   บุคคลทั่วไป  MORE
Login
ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน
Download | Link | Online Help |    

 
Home > News & Activity

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ให้ทุนเดินทางเพื่อการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

19 ตุลาคม 2552

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ให้ทุนเดินทางเพื่อการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

เพื่อ เป็นการส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยตามวัตถุ ประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ และเป็นการสนองเจตนารมณ์ของศาสตรจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ที่ได้ตั้งปณิธานไว้เกี่ยวกับการสนับสนุนให้คนไทยได้มีโอกาสไปศึกษาเพิ่ม เติม ณ ต่างประเทศ และกลับมารับใช้ประเทศชาติได้ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการการบริหารมูลนิธิฯขอประกาศให้ทุนค่าเดินทางเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2552 โดยมีระเบียบการดังเอกสารแนบ


เอกสารเพิ่มเติม: Download (390.55 kb)

News & Activity
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจำ
ประกาศ โครงการสินเชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีและสุนันทาคอนเสิร์ต
การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2552
นักศึกษาชั้นปีที่1 ติดต่อขอรับusernameและpassword
 

 

 
© Suan Sunandha Rasabhat University All rights reserved.
Suan Sunandha Rasabhat University 1U-Thong Nok Road, Wachira, Dusit Bangkok 10300 Tel: 0-2243-2240-7 Fax: 0-2243-2248 Email: webmaster@sru.ac.th