มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
นักศึกษา  นักศึกษา   บุคลากร  ศิษย์เก่า   บุคคลทั่วไป  MORE
Login
ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน
Download | Link | Online Help |    

 
Home > News & Activity

รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา 70 ปี สวนสุนันทา

19 ตุลาคม 2552

สัมมนาวิชาการ เนื่องในงาน ครบ 70 ปี สวนสุนันทา วัน พุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2549 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ และ วัน เสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2549 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว

จากการที่ผมได้เข้าร่วมงาน 70 ปี สวนสุนันทา และมีส่วนร่วมในการในการจัดสัมมนาวิชาการ เนื่องในงาน ครบ 70 ปี สวนสุนันทา วัน พุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2549 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ และ วัน เสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2549 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว   ทำให้ผมได้ทราบขั้นตอนในการจัดงานพอคร่าวๆว่าต้องดำเนินการอะไรบ้าง เช่น ต้องมีฝ่าย สถานที่สำหรับจัดเตรียมสถานที่พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณ์ ต่างๆที่จำเป็น  ฝ่ายติดต่อประสานงาน ฝ่ายจัดทำเอกสารและเกียรติบัตร ฝ่ายลงทะเบียน ผู้ดำเนินงานหรือพิธีกร ซึ่งทุกๆคนหรือทุกๆฝ่ายต้องมีการประสานงานกันตลอดเวลา เพราะในระหว่างการประชุมอาจมีปัญหาเกิดขึ้นได้เสมอถ้าเราเตรียมการไว้ไม่ดี พอ            

                   ส่วนหน้าที่ที่ผมได้รับมอบหมายคือ เป็นฝ่ายออกเกียรติบัตรให้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่มีการเซ็นชื่อลง ทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ก็จะเจอปัญหาในการทำงานคือ การพิมพ์เกียรติบัตรผิดบ้าง รันเลขหน้าผิดบ้าง ใส่กระดาษผิดบ้าง  หรือผู้เข้าร่วมประชุมบางคนมาร้องขอให้พิมพ์ใหม่เพราะไม่ได้ใส่ตำแหน่งให้ เขา เช่น ดร, ว่าที่ร้อยตรี ฯลฯ  ทำให้เกิดความสับสบวุ่นวายทีเดียวหลังจากเลิกประชุมและรับเกียรติบัตร ส่วนในระหว่างการสัมมนาผมเห็นนักวิชาการให้ความรู้ต่างๆ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ถามข้อสงสัยหรือเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ และเกิดการโต้แย้งกันจนได้วิธีที่ดีที่สุดหรือทางออกที่คนส่วนมากเห็นร่วม กัน นับว่าการจัดสัมมนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยที่เดียว เพราะทุกคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันมาปรึกษาหารือกัน ผมคิดว่าความรู้ต่างๆที่ผมยังไม่ทราบ ผมจะได้ทราบจากวิชานี้นะครับ


News & Activity
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจำ
ประกาศ โครงการสินเชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีและสุนันทาคอนเสิร์ต
การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2552
นักศึกษาชั้นปีที่1 ติดต่อขอรับusernameและpassword
 

 

 
© Suan Sunandha Rasabhat University All rights reserved.
Suan Sunandha Rasabhat University 1U-Thong Nok Road, Wachira, Dusit Bangkok 10300 Tel: 0-2243-2240-7 Fax: 0-2243-2248 Email: webmaster@sru.ac.th