มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
นักศึกษา  นักศึกษา   บุคลากร  ศิษย์เก่า   บุคคลทั่วไป  MORE
Login
ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน
Download | Link | Online Help |    

 
Home > News & Activity

ให้บัณฑิตทุกท่านที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา2551-2552 กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

19 ตุลาคม 2552

ให้บัณฑิตทุกท่านที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา2551-2552 กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
ประกาศ ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2552
 
View Picture

 

งานทะเบียนและวัดผล กองบริการการศึกษา ประกาศ

ขอให้บัณฑิตทุกท่านที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา2551-2552 กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร


News & Activity
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจำ
ประกาศ โครงการสินเชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีและสุนันทาคอนเสิร์ต
การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2552
นักศึกษาชั้นปีที่1 ติดต่อขอรับusernameและpassword
 

 

 
© Suan Sunandha Rasabhat University All rights reserved.
Suan Sunandha Rasabhat University 1U-Thong Nok Road, Wachira, Dusit Bangkok 10300 Tel: 0-2243-2240-7 Fax: 0-2243-2248 Email: webmaster@sru.ac.th