มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
นักศึกษา  นักศึกษา   บุคลากร  ศิษย์เก่า   บุคคลทั่วไป  MORE
Login
ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน
Download | Link | Online Help |    

 
Home > News & Activity

ม.ราชภัฎสวนสุนันทาจับมือ สสวท. จัดประชุม ATCM ครั้งที่ 13 เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสอนคณิตศาสตร์

19 ตุลาคม 2552

นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาและ สสวท. จัดการประชุม ATCM ครั้งที่ 13 (ATCM 2008) ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิจัย ครู และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการเสริมสร้างการเรียนรู้ การสอน และการวิจัยทุกระดับ การวิจัยครั้งนี้ยังมีนักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มานำเสนอ ผลของการใช้เทคโนโลยีในการวิจัยพื้นฐาน และการวิจัยการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนความคิดและสารสนเทศที่มีการพัฒนาล่า สุดหัวข้อของการประชุมเป็นเรื่องการประยุกต์และประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีมา ใช้ในการวิจัยและการสอนคณิตศาสตร์ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาคณิตศาสตรืประยุกต์ สถิติ การประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์พลวัต เช่น The Geometer’s Sketchpad (GSP) Cabri 3 D, Maple, Autograph, CAS และซอฟท์แวร์อื่น ๆ การประยุกต์ใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟ (Handheld Technology) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2244-8909 อีเมล์ atcm2008@ssru.ac.th


News & Activity
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจำ
ประกาศ โครงการสินเชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีและสุนันทาคอนเสิร์ต
การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2552
นักศึกษาชั้นปีที่1 ติดต่อขอรับusernameและpassword
 

 

 
© Suan Sunandha Rasabhat University All rights reserved.
Suan Sunandha Rasabhat University 1U-Thong Nok Road, Wachira, Dusit Bangkok 10300 Tel: 0-2243-2240-7 Fax: 0-2243-2248 Email: webmaster@sru.ac.th