มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
บุคลากร  นักศึกษา   บุคลากร  ศิษย์เก่า   บุคคลทั่วไป  MORE
Login
ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน
Download | Link | Online Help |    

 
Home > Link

ทั้งหมด

กองบริหารงานบุคคล
อาคาร 37 ชั้น 1 กองบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02-243-2240 ต่อ -
 
กองนโยบายและแผน
อาคาร 37 ชั้น 2 (สำนักงานอธิการบดี) หมายเลขโทรศัพท์ 02-243-2240 ต่อ 237,238
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 31 หมายเลขโทรศัพท์ 022432246-7 ต่อ 296-298 โทรสาร 026699868
 
สำนักศิลป และวัฒนธรรม
อาคาร 27 หมายเลขโทรศัพท์ 02-668-0722 ต่อ 106, 204
 
กองบริการการศึกษา
อาคาร 37 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 02-243-2246-7 ต่อ 186, 210 หมายเลขโทรสาร 02-241-5930
 
วิทยาลัยนานาชาติ
อาคาร 21 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 02-244-8909, 02-243-2240-6 ต่อ 490 หมายเลขโทรสาร 02-244-8910
 
ชมรมสุนันทาพิทักษ์
 
ชมรมเพื่อนเดินทาง
 
ชมรมพัฒนาชีวิตและสังคม
 
Link
 

 

 
© Suan Sunandha Rasabhat University All rights reserved.
Suan Sunandha Rasabhat University 1U-Thong Nok Road, Wachira, Dusit Bangkok 10300 Tel: 0-2243-2240-7 Fax: 0-2243-2248 Email: webmaster@sru.ac.th